Thanh niên tình nguyện Đà Nẵng làm sạch biển, tặng tủ thuốc cho ngư dân

Thanh niên Đà Nẵng tặng cờ và tủ thuốc y tế cho ngư dân Ảnh: Văn Tân
Thanh niên Đà Nẵng tặng cờ và tủ thuốc y tế cho ngư dân Ảnh: Văn Tân
Thanh niên Đà Nẵng tặng cờ và tủ thuốc y tế cho ngư dân Ảnh: Văn Tân
Lên top