Thanh niên sáng tạo với mô hình đổi phế liệu lấy khẩu trang

Thanh niên phường Cầu Đất (Hải Phòng) tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tới người dân.
Thanh niên phường Cầu Đất (Hải Phòng) tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tới người dân.
Thanh niên phường Cầu Đất (Hải Phòng) tuyên truyền phòng dịch COVID-19 tới người dân.
Lên top