Thanh niên Quảng Trị được hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp do ảnh hưởng COVID-19

Mô hình chăn nuôi gà của thanh niên ở Quảng Trị. Ảnh: NP.
Mô hình chăn nuôi gà của thanh niên ở Quảng Trị. Ảnh: NP.
Mô hình chăn nuôi gà của thanh niên ở Quảng Trị. Ảnh: NP.
Lên top