Thanh niên Quảng Nam viết thư cảm ơn CSGT Đắk Lắk nhặt ví trả lại người mất

Hình ảnh cán bộ CSGT Đắk Lắk nhặt của rơi trả lại cho người dân được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Ảnh: LX
Hình ảnh cán bộ CSGT Đắk Lắk nhặt của rơi trả lại cho người dân được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Ảnh: LX
Hình ảnh cán bộ CSGT Đắk Lắk nhặt của rơi trả lại cho người dân được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Ảnh: LX
Lên top