Thanh niên nghi ngáo đá lái ôtô gây tai nạn liên hoàn

Sau khi gây tai nạn, thanh niên lắc lư trên xe như có biểu hiện ngáo đá.
Sau khi gây tai nạn, thanh niên lắc lư trên xe như có biểu hiện ngáo đá.
Sau khi gây tai nạn, thanh niên lắc lư trên xe như có biểu hiện ngáo đá.
Lên top