Thanh niên đuối nước ở hạ lưu nhà máy thủy điện Sêrêpốk 3

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.