Thanh niên đóng giả người mặt đen cầm đầu gà để "câu like"

Chiến sử dụng tài khoản Facebook để đưa thông tin hình ảnh thất thiệt lên mạng xã hội.
Chiến sử dụng tài khoản Facebook để đưa thông tin hình ảnh thất thiệt lên mạng xã hội.
Chiến sử dụng tài khoản Facebook để đưa thông tin hình ảnh thất thiệt lên mạng xã hội.
Lên top