Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT

Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT. Ảnh: TĐ
Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT. Ảnh: TĐ
Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT. Ảnh: TĐ
Lên top