Thanh minh mùa dịch COVID-19: Người dân cúng tại nhà để phòng dịch COVID-19

Tại nghĩa địa Sùng Thiện Đường có thông báo người dân không cúng Thanh minh. Ngày 4.4, người dân Bạc Liêu chấp hành tốt, không cúng ngoài nghĩa địa. Ảnh: Nhật Hồ
Tại nghĩa địa Sùng Thiện Đường có thông báo người dân không cúng Thanh minh. Ngày 4.4, người dân Bạc Liêu chấp hành tốt, không cúng ngoài nghĩa địa. Ảnh: Nhật Hồ
Tại nghĩa địa Sùng Thiện Đường có thông báo người dân không cúng Thanh minh. Ngày 4.4, người dân Bạc Liêu chấp hành tốt, không cúng ngoài nghĩa địa. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top