Thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh COVID-19 tại Long An

Lãnh đạo Bộ Y tế trong chuyến khảo sát Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để sử dụng điều trị bệnh COVID-19. Ảnh: BLA
Lãnh đạo Bộ Y tế trong chuyến khảo sát Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để sử dụng điều trị bệnh COVID-19. Ảnh: BLA
Lãnh đạo Bộ Y tế trong chuyến khảo sát Nhà khách Tổng LĐLĐVN tại Long An để sử dụng điều trị bệnh COVID-19. Ảnh: BLA
Lên top