Thành lập Trung tâm công nghệ phòng, chống COVID-19 Quốc gia

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Lên top