Thành lập Sở chỉ huy phía trước, tìm kiếm cứu nạn 3 tàu cá Bình Định

Tại sở chỉ huy các lực lượng thuộc Quân chủng Hải quân đang ên phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu cá và 26 ngư dân Bình Định hiện đang mất liên lạc. Ảnh: CTV
Tại sở chỉ huy các lực lượng thuộc Quân chủng Hải quân đang ên phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu cá và 26 ngư dân Bình Định hiện đang mất liên lạc. Ảnh: CTV
Tại sở chỉ huy các lực lượng thuộc Quân chủng Hải quân đang ên phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu cá và 26 ngư dân Bình Định hiện đang mất liên lạc. Ảnh: CTV
Lên top