Thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Hà Tiên

Công bố thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: P.V
Công bố thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: P.V
Công bố thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: P.V
Lên top