Thành lập Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị

Các thành viên trong Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hà.
Các thành viên trong Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hà.
Các thành viên trong Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hà.
Lên top