Thành lập cơ sở cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn quy mô 250 giường

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hoàn thành một cơ sở cách ly y tế tập trung tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương.
Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hoàn thành một cơ sở cách ly y tế tập trung tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương.
Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hoàn thành một cơ sở cách ly y tế tập trung tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương.
Lên top