Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoạt động karaoke, vũ trường 15 ngày để chống dịch

Lên top