Thanh Hoá xử lý thế nào hiệu trưởng trường chuyên mắc nhiều sai phạm?

Ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá.
Ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá.
Ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá.
Lên top