Thanh Hóa: Xét nghiệm tầm soát cho hơn 20.000 công nhân tại công ty

Lên top