Thanh Hóa: Xe tải đâm vào xe đầu kéo, phụ xe bị đứt lìa tay

Lên top