Thanh Hóa: Vỡ một đoạn kênh tưới tiêu cho hàng chục nghìn ha hoa màu

Lên top