Thanh Hoá: Vẫn cấm nhiều hoạt động công cộng, công chức đi làm trở lại

Ngay tối 15.4, nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP. Thanh Hoá mở cửa trở lại. Ảnh: X.H
Ngay tối 15.4, nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP. Thanh Hoá mở cửa trở lại. Ảnh: X.H
Ngay tối 15.4, nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP. Thanh Hoá mở cửa trở lại. Ảnh: X.H
Lên top