Thanh Hoá: Truy điệu trọng thể 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn

Lễ truy điệu Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại uý Nguyễn Thành Chủng.
Lễ truy điệu Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại uý Nguyễn Thành Chủng.
Lễ truy điệu Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại uý Nguyễn Thành Chủng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top