Thanh Hoá: Tổng kết và trao giải Búa liềm Vàng cấp tỉnh

Các tác giả có tác phẩm đoạt giải C.
Các tác giả có tác phẩm đoạt giải C.