Thanh Hoá tôn tạo phủ Trịnh với kinh phí hơn 756 tỉ đồng

Nghè Vẹt, phủ Trịnh là di tích lịch sử, văn hoá độc đáo ở Thanh Hoá nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nghè Vẹt, phủ Trịnh là di tích lịch sử, văn hoá độc đáo ở Thanh Hoá nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nghè Vẹt, phủ Trịnh là di tích lịch sử, văn hoá độc đáo ở Thanh Hoá nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Lên top