Thanh Hoá tiếp tục chi viện 100 cán bộ y tế vì miền Nam ruột thịt

Thanh Hoá tổ chức lễ xuất quân chi viện nhân lực y tế cho các tỉnh phía Nam, sáng 15.8. Ảnh: T.L
Thanh Hoá tổ chức lễ xuất quân chi viện nhân lực y tế cho các tỉnh phía Nam, sáng 15.8. Ảnh: T.L
Thanh Hoá tổ chức lễ xuất quân chi viện nhân lực y tế cho các tỉnh phía Nam, sáng 15.8. Ảnh: T.L
Lên top