Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hóa tiếp tục chi 29 tỷ đồng cho 214 người nghỉ việc