Thanh Hóa: Tiệm vàng bốc cháy, hàng trăm người hoảng loạn