Thanh Hóa: Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay

Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: T.H
Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: T.H
Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: T.H
Lên top