Thanh Hóa: Quà cứu trợ dân nghèo được chia cho những "quan" thôn nào?

Người dân bức xúc về việc dân được nhận mì tôm, còn lãnh đạo thôn nhận tiền.
Người dân bức xúc về việc dân được nhận mì tôm, còn lãnh đạo thôn nhận tiền.
Người dân bức xúc về việc dân được nhận mì tôm, còn lãnh đạo thôn nhận tiền.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM