Thanh Hóa: PV Lao Động đã liên lạc được với 3 tàu cá mất liên lạc

Tàu cá 67 neo đậu tại cảng Hới, Sầm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Tàu cá 67 neo đậu tại cảng Hới, Sầm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Tàu cá 67 neo đậu tại cảng Hới, Sầm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top