Thanh Hóa phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vì phát hiện có 6 F0

Lên top