Thanh Hóa: Phản đối trại nuôi lợn ô nhiễm, người dân tập trung về trụ sở UBND xã

Trang trại của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng, xã Yên Tâm đã từng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: HT)
Trang trại của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng, xã Yên Tâm đã từng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: HT)
Trang trại của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng, xã Yên Tâm đã từng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: HT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top