Thanh Hoá: Phá huỷ quả bom lớn với sức công phá "khủng"

Di chuyển bom về nơi phá huỷ. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Di chuyển bom về nơi phá huỷ. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Di chuyển bom về nơi phá huỷ. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Lên top