Thanh Hóa: Nước cuốn trôi cầu tạm, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Lên top