Thanh Hoá: Nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 xuất phát từ Cảng Nghi Sơn ra khu vực tìm kiếm cứu nạn Ảnh: HĐ
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 xuất phát từ Cảng Nghi Sơn ra khu vực tìm kiếm cứu nạn Ảnh: HĐ
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 xuất phát từ Cảng Nghi Sơn ra khu vực tìm kiếm cứu nạn Ảnh: HĐ
Lên top