Thanh Hoá: Nổ bình ga, lửa bao trùm tàu cá, nhiều người đi cấp cứu

Lên top