Thanh Hóa: Nhiều thí sinh đang trượt thành đỗ sau khi phúc khảo

Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top