Thanh Hóa: Nhiều thí sinh đang trượt thành đỗ sau khi phúc khảo

Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.