Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hóa: Nhiều thí sinh đang trượt thành đỗ sau khi phúc khảo

Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.