Thanh Hoá: Người đàn ông nằm liệt giường 60 năm bỗng "được" thoát nghèo

Ông Nguyễn Trung Bản nằm liệt giường từ hồi 4 tuổi. Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Trung Bản nằm liệt giường từ hồi 4 tuổi. Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Trung Bản nằm liệt giường từ hồi 4 tuổi. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top