Thanh Hoá nằm trong top tiêm vaccine chậm do nhiều nguyên nhân khách quan

Thanh Hoá đang tích cực tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi. Ảnh: Q.D
Thanh Hoá đang tích cực tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi. Ảnh: Q.D
Thanh Hoá đang tích cực tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi. Ảnh: Q.D
Lên top