Thanh Hóa: Mường Lát thiếu gạo, thiếu nước sau cơn lũ lịch sử