Thanh Hóa mưa lớn, lên phương án di dân ở nơi nguy hiểm trước khi bão vào

Lên top