Thanh Hoá: Mặt đê mới nâng cấp đã "tan nát" vì xe quá khổ, quá tải

Nhiều tuyến đê vừa đưa vào sử dụng đã bị xe quá tải cày nát. Ảnh: Thanh Tuấn
Nhiều tuyến đê vừa đưa vào sử dụng đã bị xe quá tải cày nát. Ảnh: Thanh Tuấn
Nhiều tuyến đê vừa đưa vào sử dụng đã bị xe quá tải cày nát. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top