Thanh Hóa lý giải việc chi 141 tỉ làm công trình khoa học như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Tuý - GĐ Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Ngọc Tuý - GĐ Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Ngọc Tuý - GĐ Sở KHCN Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top