Thanh Hóa: Lũ xấp xỉ báo động 3, hàng trăm hộ dân tháo chạy