Thanh Hóa: Lũ quét kinh hoàng, 7 người chết, mất tích và thương vong

Vết tích ngôi nhà sàn kiên cố chỉ còn lại... cái cổng. Ảnh: T.L
Vết tích ngôi nhà sàn kiên cố chỉ còn lại... cái cổng. Ảnh: T.L
Vết tích ngôi nhà sàn kiên cố chỉ còn lại... cái cổng. Ảnh: T.L