Thanh Hóa: Lập nhiều chốt kiểm soát sau khi có ca nghi nhiễm COVID-19

Lên top