Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát người và phương tiện ngừa dịch COVID-19

Lên top