Thanh Hóa: Kinh hoàng video xe khách lao vào gác chắn khi tàu sắp tới