Thanh Hóa không để vaccine COVID-19 tồn kho và tiêm chậm

Thanh Hóa tiêm vaccin cho người dân. Ảnh: Q.D
Thanh Hóa tiêm vaccin cho người dân. Ảnh: Q.D
Thanh Hóa tiêm vaccin cho người dân. Ảnh: Q.D
Lên top