Thanh Hoá: Khởi công khu du lịch sinh thái hơn 3,6 nghìn tỉ đồng

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và Lãnh đạo Tập đoàn T&T bấm nút khởi công dự án. Ảnh: T.H
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và Lãnh đạo Tập đoàn T&T bấm nút khởi công dự án. Ảnh: T.H
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và Lãnh đạo Tập đoàn T&T bấm nút khởi công dự án. Ảnh: T.H
Lên top